أخذ نمایندگی از کشورهای اروپایی

روش أخذ نمایندگی از کشورهای اروپایی

أخذ و اعطای نمایندگی یکی از مباحثی است که امروزه به علت کسب و کار نوین بسیار مورد استقبال چه از جانب متقاضی و چه از جانب صاحبان شرکت‌های بزرگ، قرار گرفته است.

شرکت‌های بزرگ تولیدی برای فروش خود در سطح بین‌المللی بواسطۀ گرفتن نمایندگی در کشور مد نظر خود، برای مثال، ایران اقدام می‌کنند. از این جهت برندهای معتبر و اینترنشنال در اعطای نمایندگی به صورت انحصاری و غیر انحصاری و یا به صورت فروش مستقیم از طریق فروشگاه های خود ضوابط و قوانین مخصوص به خود را دنبال و از اصول فرانچیز پیروی می‌کنند.

دریافت نمایندگی از اروپا بصورت انحصاری کاری آسان، نیست. اولین قدم برای انجام و دریافت نمایندگی انحصاری از کشورهای اروپایی مذاکره به زبان انگلیسی است. امکان آن که ر این راه چندین و چند مرتبه جلسه تشکیل شود، وجود دارد که طی مراحلی باید شخص حقیقی و یا حقوقی، قدرت خود را در ایران برای أخذ نمایندگی به اثبات برساند.

در ابتدای، شخص حقوقی باید برای انجام مذاکره و مکاتبه با طرف خود اقدام کند. این مرحله به شدت حیاتی است و باید به صورت دقیق انجام شود. کوچکترین اشتباه به هنگام صحبت و یا ارسال مدارک، می‌تواند باعث برهم خوردن کل مذاکره شود.

پس از دریافت تأییدیه از جانب شرکت اصلی و طرف مذاکره، شخص حقیقی یا حقوقی برای ایجاد نمایندگی می‌بایست تأییدیه وزارت خارجه را دریافت کند. در وزارت خارجه اطلاعاتی مانند: اساس‌نامه شرکت طرف مذاکره به فارسی ترجه می‌شود و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

نکتۀ قابل توجه و مهم آن است که برای دریافت نمایندگی از شرکت‌های خارجی و أخذ تأییدیه همه جانبه مهمترین اصل، داشتن زمینۀ کاری و سابقۀ مشترک است.

نکتۀ مهم بعدی دریافت نمایندگی انحصاری است که به دلیل فاصلۀ زیاد از شرکت اصلی و طبق قوانین موجود مبنی بر اینکه، هر گونه مشکل پیش آمده بر عهدۀ شخص حقیقی یا حقوقی که نمایندگی را أخذ کرده است.

در راستای دریافت نمایندگی و پیشبرد هرچه بهتر مراحل، شما می‌توانید با تیم ما در تماس باشید و جهت دریافت راهنمایی و مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

نکات مهم أخذ نمایندگی شرکت اروپایی

نکات مهم أخذ نمایندگی

نداشتن هرگونه اغراق در زمینه‌های مالی، سرمایه و کشور خود.

  • شفاف سازی مسائل مالی
  • مذاکره با مسئولین اصلی شرکت طرف قرارداد
  • مکتوب کردن تمامی مکاتبات- دریافت مجوزهای لازم از ارگان‌های داخلی پیش از مذاکره
  • مطالعۀ اساس‌نامۀ داخل کشور جهت شرایط أخذ نمایندگی
  • برنامه کاری و بیزینسی قوی و یادداشت کلیۀ گزارشات
  • فعال سازی نسخۀ انگلیسی سایت کاری
  • حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی با صفحۀ رسمی شرکت
  • انجام کلیۀ مذاکرات مقدماتی از طریق ایمیل
  • انجام کلیۀ نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات با کاغذهای و سربرگ‌های رسمی شرکت

نمونه درخواست أخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی

از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت و تجارت، خواهان روابط همکاری و دریافت نمایندگی از کشورهای خارجی بالاخص اروپایی هستند؛ بهترین راه در ابتدا یادگیری چگونگی و مهارت در این زمینه است.

نگارش درخواست أخذ نمایندگی از شرکت‌های اروپایی

همانطور که اشاره کردیم نگارش درخواست أخذ نمایندگی و مذاکرات رو در رو بسیار حائز اهمیت است. اما راه و روش و به عبارت دیگر نگارش درخواست أخذ نمایندگی از شرکت‌های اروپایی بسیار مهم و تأثیرگذار بر فرآیند همکاری و ادامۀ همکاری است. نگارش نامۀ اولیه که تحت ایمیل برای شرکت مد نظر ارسال می‌شود علاوه بر اینکه به زبان انگلیسی و لاتین نوشته شده باشد. در صورت تأثیرگذاری زمینه ساز مکالمه و گفت و گوی عالی رو در رو است.

نگارش نامه درخواست ثبت نمایندگی به عواملی چون میزان شناخت و آگهی از شرکت مد نظر، محل نمایندگی درون مرزی یا برون مرزی، نوع کالا و خدمات درخواست شده بستگی دارد.

درصورتی که درخواست برای ثبت نمایندگی از طرف شرکت اروپایی و یا خارجی مد نظر شما رد شد برای بار دوم اقدام نکنید، زیرا با درخواست شما موافقت نخواهد شد.

أخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی

نمونه درخواست أخذ نمایندگی

Dear sirs
……….., of the Iran Trade Commission in London, informed us that you may be interested in acting as our agent in your country.

آقای ……..،
از کمیته بازرگانی ایران در لندن، به ما اطلاع دادند که شما ممکن است علاقه مند به کار به عنوان نماینده ما در کشور خود باشید.

As you will see from the enclosed catalog, we are manufacturers of high-quality glassware. We produce a wide selection of products from moderately priced tableware in toughened smoked glass to ornate Scandinavian and Japanese designed coverings.

همانطور که از کاتالوگ پیوست به ایمیل می بینید، شرکت ما تولید کننده شیشه های با کیفیت بالا هست. ما محصولات گسترده ای از ظروف پلاستیکی با قیمت مناسب را در شیشه های دودی فشرده برای تزیین پوشش های طراحی شده اسکاندیناوی و ژاپنی تولید میکنیم.

We already export to North and South America and the Far East, and would now like to expand into the Middle Eastern market, where we know there is an increasing demand for our products.

ما در حال حاضر به شمال و جنوب امریکا و شرق دور صادرات می کنیم و اکنون خواهان گسترش بازار خود به بازار خاورمیانه هستیم، جایی که می‌دانیم، تقاضای روز افزون برای محصولات ما وجود دارد.

The type of agency we are looking for will be able to cover the whole of Iran. We are offering a 10% commission on net list prices, plus advertising support. There would be an additional 2.5% del credere commission if the agent is willing to guarantee the customer’s accounts, and he may offer generous credit terms once we have approved the account.

درصد کمیسیون ۱۰ نوع نماینده فروش و ایجنتی که ما دنبال آن هستیم باید قادر به پوشش کل ایران باشد. ما پیشنهاد لیست قیمت خالص را می کنیم به علاوه کمک به هزینه تبلیغات. اگر نماینده مایل به تضمین حساب های مشتری باشد، برای ضمانت خواهد داشت و ممکن است پس از تأیید اعتبار، شرایط اعتباری سخاوتمندانه ٪۲.۵یک کمیسیون اضافی ارائه دهد.

This is a unique opportunity for someone to start in an expanding market and grow with it. Therefore, if you believe you have the resources to handle a sole agency covering the area mentioned, and feel that you can develop this market, please write to us as soon as possible.

این یک فرصت منحصر به فرد برای کسی است که در یک بازار در حال گسترش است و می خواهد با آن رشد کند. بنابراین اگر اعتقاد دارید که منابع برای اداره تنها یک منطقه را در اختیار دارید و احساس می کنید که می توانید این بازار را توسعه دهید، لطفا در اسرع وقت به ما بگویید.