استعلام قیمت کالا در اروپا

چگونگی استعلام قیمت کالا در اروپا

با توجه به روابط گشتردۀ ایران با اتحادیۀ اروپا، قوانینی برای استعلام و دریافت قیمت کالا در اروپا وجود دارد. در این روش‌ها در ابتدا می‌بایست به کلیۀ قوانین موجود در کشور پیرامون صادرات و واردات و همچنین تعیین ارزش کلیۀ کالاها جهت ترخیص آن انجام شود. از این رو پیش از انجام هرگونه صادرات و واردات مطلب زیر را مطالعه کنید.

در ماده ۱۰ قانون امور گمرکی ارزش کالاهای ورود در گمرک به شرح زیر تعریف شده است :

ارزش کالای ورود در گمرک در همه موارد عبارت است از :

  1. بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی )
  2. کلیۀ هزینه‌های مربوط به افتتاح یا واریز بروات
  3. حق استفاده از نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا
  4. سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری‌های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

مثال :اگر ارزش خرید کالایی با احتساب حق استفاده از نقشه ، مدل ، علامت بازرگانی و … سرجمع C ) cost ( و حق بیمه پرداختی (Insurance) I و کرایه حمل و باربندی (Freight) F باشد و سایر هزینه‌ها از جمله هزینه ثبت ، سفارش و گشایش اعتبار D باشد ، ارزش گمرکی ) customs value ( از رابطه زیر بدست می‌آید .
CV= (C+I+F)+D
CV= (CIF) +D

مالکیت فکری و معنوی شامل موارد زیر است :

سازمان جهانی تجارت برای حفظ حقوق پدید آورندگان آثار علمی , هنری و مخترعین و ابداع کنندگان و طراحان کالاهای صنعتی و مارک‌های تجاری با تاسیس سازمان مالکیت معنوی امور مربوطه را مدیریت می‌کند.لذا ارزش اعلام شده از طرف فروشنده به خریدار اینگونه تلقی می‌شود که شامل موارد فوق نیز است.

۱-حق الامتیاز   ۲- حق چاپ و تکثیر   ۳-مارک تجاری ۴-طرح‌های صنعتی

اصول تعیین ارزش بروکسل

اصول نُه گانه ای که توسط گروه مطالعاتی اتحادیه گمرکی اروپا اساس تعریف «ارزش» بروکسل قرار گرفت و مورد قبول برای اتحادیه گمرکی در شرف تأسیس مورد نظر بود؛ عبارت‌اند از :

اصل اول : ارزش گذاری کالا در گمرک باید ضمن ساده بودن ، منصفانه باشد و سد و مانعی در برابر تجارت به وجود نیاورد .

اصل دوم : مفهوم ارزش در گمرک باید هم برای ارباب رجوع و هم برای ادارات گمرک به سادگی قابل فهم باشد .

اصل سوم : نظام تعیین ارزش نبایستی مانعی برای ترخیص سریع کالا به وجود آورد

۵-نقشه‌های آی سی ها  ۶-اطلاعات فاش نشده  ۷-عبارات و نقشه‌های جغرافیایی

اصل چهارم : سیستم ارزشیابی باید طوری تنظیم شود که وارد کننده بتواند با اطمینان کافی و پیشاپیش ، ارزش کالای خود را در گمرک بداند .
اصل پنجم : نظام تعیین ارزش بایستی وارد کنندگان صحیح العمل را در مقابل رقابت‌های نامشروع دیگران که با اظهار ارزش کمتر برای کالای مشابه صورت می‌گیرد ، حمایت کند .
اصل ششم : در مواردی که ارزش اظهار شده مورد قبول گمرک نیست ، بررسی ارزش باید صحیح و دقیق باشد.
اصل هفتم : ارزشیابی حتی المقدور متکی به اسناد بازرگانی باشد .
اصل هشتم : سیستم ارزشیابی باید تشریفات را به حداقل کاهش دهد .
اصل نهم : اختلاف بین گمرک و اظهارکننده باید طی تشریفاتی ساده، سریع، منصفانه و بی طرفانه حل و فصل شود.

روشهای تعیین ارزش

  1. تعرفه مقداری
  2. تعرفه ارزشی
  3. تعرفه مرکب
  4. تعرفه مخلوط

تعرفه مقداری چیست؟

در این روش یکی از مشخصات کمی کالا مانند وزن (گرم ، کیلو ، تن) ، تعداد (وزن ، دستگاه ، و …) ، ابعاد (متر ، اینچ ، متر مربع و …) و یا گنجایش (لیتر ، گالن) مد نظر قرار می‌گیرد و براساس آن مبلغ معینی حقوق ورودی وضع می‌شود . این نوع تعرفه در رابطه با کیفیت و ارزش کالاهای خاص نامتناسب و غیر منطقی است .

زیرا وقتی که از هر عدد کیس کامپیوتر وارداتی برای مثال مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال حقوق ورودی أخذ شود روشن است که بار و فشار این مبلغ نسبت به دو نوع کیس با مارک‌های مختلف و وزن‌های متفاوت و ساخت‌های متفاوت یکسان نیست .

در این روش چون غالباً معیار محاسبه حقوق ورودی، وزن خالص کالا است. مشکل محاسبه وزن خالص کالا نیز وجود دارد . در مواردی بایستی به توزین‌های متعدد و یا باز کردن و فله کردن کالا اقدام کرد که در این صورت ممکن است کالا از حالت مورد پذیرش بازار خارج شود و ضرر و زیان فراوانی به صاحبش وارد آید . در ضمن تغییرات نرخ ارز و برابری ارزها در این روش بی اثر بوده و در حقوق ورودی بی تأثیر خواهد بود .

خلاصه اینکه در تعرفه ثابت یا مقداری حقوق ورودی بر مبنای واحد ثابت کالا دریافت می‌شود (تعرفه آهن هر کیلو ۵۰۰ریال است)

تعرفه ارزشی چیست؟

تعرفه ارزشی به صورت درصد معینی از ارزش کالااست ، زیرا قیمت کالا حاوی بسیاری از نکات و خصوصیات اقتصادی مربوط به کالا (از جمله وضعیت عرضه و تقاضا و عوامل دیگر که بر قیمت کالا را مورد نظر تأثیر دارند ) بنابراین حقوق ورودی مبتنی بر تعرفه ارزشی خود به خود با این اوضاع و شرایط ارتباط و وابستگی پیدا می‌کند .

این تعرفه با فلسفه و هدف فعلی وضع حقوق ورودی و انتظارات و توقعاتی که از آن می‌رود بیش‌تر هماهنگی و مطابقت دارد و در زمینه‌های تامین مالی هزینه‌های عمومی ، حمایت و حراست از مصنوعات داخلی و توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت ملی نتایج مطلوب‌تری را به بار می‌آورد .

تعرفه مرکب چیست؟

ترکیبی از دو تعرفه ارزشی و ثابت را تعرفه مرکب می‌گویند.مثل تعرفه لاستیک خودرو ۴۰ درصد ارزش بعلاوه هر حلقه ۷۰۰۰۰ ریال

تعرفه مخلوط چیست؟

تعرفه ای است که علاوه بر تعرفه ارزشی یک تعرفه ثابت نیز به عنوان حداقل تعرفه برای آن تعیین شده است در صورتی که تعرفه ارزشی از تعرفه ثابت کمتر شود تعرفه ثابت دریافت خواهد شد. تعرفه پیچ و مهره ۴۵ درصد ارزش یا ۶۰۰۰ریال , هرکدام بیشتر باشد.

نحوه تعیین ارزش کالاها در گمرک

در مورد کالایی که :

  1. بدون فاکتور به گمرک ارائه می‌شود.
  2. ارزش اظهار شده از نظر گمرک نامتناسب است.

گمرک خود باید براساس موازین قانونی که وضع شده نسبت به تعیین ارزش کالا اقدام کند.

آیا می‌دانید :

تشخیص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد باید مبتنی بر دلیل موجه یا مستند به اسناد قابل قبول باشد (تبصره ۲ ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

ضوابط تعیین ارزش کالاها در گمرک

رویه ۱: مراجعه به سوابق ارزش کالاهای مثل و مشابه ترخیص شده قبلی ، از همان کشور و همزمان با تاریخ خرید آن (بند یک ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )
آیا می‌دانید: منظور از «همزمان» زمانی است که در آن مدت ، بهای فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است (تبصره ۱ ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )

رویه ۲: استفاده از لیست قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ یا از روی فهرست قیمت‌های کشور مبدأ پس از کسر تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی (بند ۲ ماده ۱۲۱ آئین نامه) .

آیا می‌دانید :میزان تخفیف قابل قبول گمرک از روی فهرست قیمت‌های عمده فروشی داخلی کشور صادر کننده حداکثر ۲۰% و خرده فروشی حداکثر ۴۰ % است (تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱۲۱ آئین نامه)

نکته :در مواردی که ارزش کالا براساس فهرست قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود ، فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیت دار کشور مبدأ گواهی و از طرف ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد . (بند ۲ تبصره ۲ ماده ۱۲۱ آئین نامه)

رویه ۳: استعلام قیمت کالای مثل یا مشابه کالای مورد اختلاف از بازار داخلی بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی و کسر سود عادلانه و کسر حقوق ورودی و عوارض و سایر هزینه‌های مربوط پس از ورود کالا به کشور.

چنانچه به قیمت عمده فروشی دسترسی نباشد ، قیمت خرده فروشی در بازار مبنای تعیین ارزش قرار می‌گیرد.
نکته :حداکثر سود عمده فروشی در داخل ۱۵% و حداکثر سود خرده فروشی ۲۰% است، که باید در تعیین قیمت کالا در داخل کشور ملاک محاسبه قرار گیرد .

ماده ۲۱۳-ارزش کالای صادراتی

«کالای صادراتی در پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می‌گیرد .» ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده فروشی در بازار داخلی به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه هائیکه به آن کالا تا وصول به مرکز تعلق می‌گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که به گمرک خروجی پرداخت می‌شود نیز به این بها علاوه می‌گردد و در مواردی که طبق قانون واگذاری معاملات ارزی و آئین نامه اجرایی آن برای کالای صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات براساس نرخ‌های تعیین شده خواهد بود.

اعتراض به ارزش تعیین شده توسط گمرک

براساس ماده دوازده قانون امور گمرکی :

ارزش قطعی تعیین شده توسط گمرک ایران حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ارزش ، قابل اعتراض می‌باشد . این اعتراض در کمیسیونی به نام « کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی » رسیدگی می‌شود.

رأی کمیسیون نیز ، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر اس . رأی کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.
سامانه الکترونیکی تعیین ارزش گمرکی کالا (TSC) طی نزدیک به یک سال از شروع به کار خود توانسته است اطلاعات مربوط به ارزش بیش از ۷۰ هزار رکورد را ثبت کند. این امر به صاحبان کالا امکان می‌دهد تا به ارزش‌های یکسان در سطح گمرکات دست یابند و از میزان پرونده‌های اختلافی به میزان چشمگیری کاسته شود.

سامانه (tariff specific cod) TSC یا تعیین شناسه ارزش کالا برمبنای مشخصه‌های تعرفه‌ای کالا است و با توجه به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، مدل و سایر مشخصات فنی که به آن کالا اختصاص دارد، یک چهار رقمی در انتهای هر ردیف تعرفه کالا پیش‌بینی شده است. این براساس مشخصات کاملتری از کالا برای تعیین ارزش برای هر واحد کالا طراحی شده است که شناسه ارزش کالا نامیده می‌شود.

به این منظور، طی فراخوان عمومی از همه واحدهای تولیدی، بازرگانی و تجار در تکمیل بانک اطلاعات ارزش دعوت به همکاری به‌عمل آمد و با ارایه مدارک و مستندات و یا سوابق ترخیص مورد تایید این دفتر در چارچوب ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن ارزش‌های مذکور در بانک اطلاعات ارزش ثبت شد و هم‌اکنون تغییرات قیمتی به‌طور مستمر توسط کارشناسان دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه از اجرای این سامانه بیش از یک سال نمی‌گذرد، اما تاکنون بیش از ۷۰ هزار رکورد ارزش ثبت شد. از مزایای راه‌اندازی این سامانه یکسان‌سازی چگونگی ارزشگذاری کالا در همه گمرکات کشور است، به گونه ای که از اعمال سلیقه‌های فردی در امر رسیدگی و تعیین ارزش کالا و تعرفه جلوگیری به عمل می‌آید.

هر چند این سامانه، یک سامانه جدید است، ولی با راه‌اندازی این بانک اطلاعات، اختلافات به حداقل رسیده، مگر در مورد کالاهایی که سطح قیمت‌های آنها بطور دائمی در حال تغییر است و در این زمینه اگر ذی‌نفع مستنداتی به این دفتر یا گمرکات اجرایی ارائه دهد در حداقل زمان ممکن مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد و ویرایش می‌شود. البته برای ویرایش، الزامی به مراجعه به دفاتر ستادی نبوده و اظهارکنندگان می‌توانند به هنگام اظهار کالای خود و با درج شناسه ارزش که قبلاً به ثبت رسیده و ارائه مستندات ارزش جدید، کالای خود را اظهار و کارشناسان گمرکات اجرایی ضمن بررسی مستندات با رعایت مواد قانونی پس از تایید برای ویرایش از طریق سامانه EPL ثبت و به منظور بررسی و ثبت نهایی به دفتر ستادی ارسال کنند.

در مواردی که درخصوص ارزش‌های تعیین شده بین صاحب کالا و گمرک اختلاف نظر وجود داشته باشد، می‌توانند با رعایت ماده ۴۵ قانون امور گمرکی نسبت به ترخیص کالا اقدام و سپس پرونده به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر ارسال شود.

با توجه به اینکه بانک اطلاعات ارزش تحت وب و در بستر شبکه گمرک (اینترانت) در زیر سامانه کارشناس متمرکز (acc.irica.ir ) در دسترس همه گمرکات اجرایی است و از طرفی در بستر شبکه اینترنت به آدرسepl.irica.ir/TscViewPage در دسترس صاحبان کالا است، منجر به این شده که با رعایت عدالت مالیاتی و یکسان‌سازی بررسی و تعیین ارزش، در فرآیند ترخیص کالا تسریع و تسهیل و روان‌سازی تجاری شود.

طبیعی است برای کالاهایی که شناسه ارزش آنها ثبت شده است پس از درج چهار رقمی شناسه ارزش به هنگام اظهار، کارشناس گمرک صرفاً نسبت به تطبیق مشخصات کالاهای اظهاری و کالای ثبت شده اقدام و این امر باعث افزایش سرعت و به حداقل رسیدن زمان رسیدگی به ارزش و تعرفه می‌شود.

سیستم ارزش گمرک TSC

یکی ار مهم‌ترین تغییراتی که در مراحل ترخیص کالا در تجارت الکترونیکی کشور بوجود آمد، ارائه اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی ( tsc )و به روز رسانی آن توسط گمرک ایران است که با پایه گذاری سیستم اظهار از دور( epl) سامانه جستجوی ارزش کالا (tsc) برنامه ریزی گردید

رشد کردن تجارت الکترونیک در چند سال اخیر و پیشرفت ابزارها و شبکه‌های گسترده اینترنتی موجب آن گردیده است که گمرک ایران هم جهت تبادل اطلاعات با کشورها برای جهانی شدن فرایند تجارت و ترخیص کالا اقدام به استاندارد سازی بین المللی و تغییرات در تجارت سنتی خود را عملیاتی نماید.
تفاوتی که تجارت الکترونیک با تجارت سنتی دارد در این است که اظهارنامه گمرکی و مراحل ترخیص کالا بصورت سیستمی انجام می‌گردد ، بدین صورت که کلیه سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی نظیر شرکت‌های حق العملکاری گمرکی (ترخیصکار) شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ، وزارت بازرگانی (ثبتارش)، سازمان امور مالیاتی ،وزارت صنایع و معادن ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، اداره کل تجهیزات پزشکی ، انرژی اتمی ، وزارت ارشاد اسلامی ……..که با گمرکات سراسر کشور جهت تشریفات گمرکی ، ترخیص کالا و صدور مجوزهای مربوطه در ارتباط هستند اسناد بصورت سیستمی و بدون مراحل کاغذی به گمرکات اجرایی متصل هستند.

یکی از مهمترین تغییراتی که در مراحل ترخیص کالا در تجارت الکترونیکی کشور بوجود آمد ،ارائه اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی tsc و به روز رسانی آن توسط گمرک ایران می‌باشد. که با پایه گذاری سیستم اظهار از دور( epl) سامانه جستجوی ارزش کالا (tsc) برنامه ریزی گردیده است.

در سیستم سامانه جستجوی ارزش کالا (tsc ) کارشناس‌های در گمرک ایران مسئولیت ارزش گذاری کالاهای وارداتی را طبق تعرفه‌های که برایشان تقسیم بندی شده است بر عهده دارند و نسبت به بروزرسانی آنها از طریق سوابق وارداتی در کلیه گمرکات کشور با توجه به مشخصات کالا ،مارک،مدل،کشور سازنده و ماهیت و جنس کالا یا سایتهای فروش خارجی و داخلی و همچنین فاکتورهای فروشی داخل کشور مورد بررسی قرار می‌دهند و در سامانه جستجوی ارزش کالا تی اس سی( tsc) ثبت می‌گردد که اشخاص یا شرکت‌های که تخصص در زمینه واردات و ترخیص کالا دارند با استفاده از این ابزار ، سوابق گمرکی و تسلط بر قوانین و بخشنامه‌ها می‌توانند جهت اظهار و ترخیص صحیح اقدام به تعیین ارزش کالاهای وارداتی می‌نمایند.

هزینه ارسال بار به خارج از کشور

قیمت ارسال بار به خارج از کشور یا هزینه فریت بار هوایی، عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در روند فریت بار به خارج از کشور میباشد. هزینه فریت بار مسافری به خارج از کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما پیدا کردن یک شرکت معتبر باربری هوایی با قیمت مناسب، گاه مسافران را دچار سردرگمی میکند.

در اینجا ما قصد داریم تا شما را با عوامل مختلفی که بر قیمت حمل بار با هواپیما به خارج از کشور تاثیر میگذارند، آشنا کرده و به شما کمک کنیم تا بتوانید با رعایت چند نکته در فریت بار خود، هزینه های آنرا مدیریت کنید.

هزینه ارسال بار با هواپیما

هزینۀ ارسال بار با هواپیما، بیشتر از هزینه فریت بار زمینی و دریایی است ؛ اما محاسن بیشتری نسبت به آنها دارد . محاسنی از قبیل سرعت بالای ارسال بار، امنیت بسیار بالای حمل هوایی ، قابلیت آن برای حمل بارهای فاسد شدنی نظیر مواد غذایی ، دارو و نمونه های آزمایشگاهی و میوه ، و دیگر موارد .

هزینه ارسال بار با هواپیمای داخلی

هزینه ارسال بار با هواپیماهای داخلی مانند شرکت ایران ایر و ماهان و قشم ایر ، به مراتب ارزان‌تر از ارسال بار با خطوط هوایی خارجی میباشد. شما برای گرفتن قیمت فریت بار ایران ایر ، میتوانید از فرم استعلام نرخ آنلاین در ابتدای همین صفحه ، برای ارسال بار به اروپا و آسیا استفاده نمایید.

هزینه حمل بار با هواپیمای خارجی

هزینه حمل بار مسافری به کشورهای خارجی مانند انگلستان ، کانادا ، آمریکا ، آلمان ، سوئد ، استرالیا ، نروژ ، فنلاند ، سوییس ، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی ، آسیایی و آمریکایی با هواپیماهای خارجی، همواره تابع قیمت دلار میباشد. چرا که ایرلاینهای خارجی هم همواره از قوانین IATA برای حمل بار تبعیت میکنند. هزینه های حمل بار هوایی به اروپا و آمریکا برای همه ی آنها تقریبا در یک سطح است؛ مگر اینکه خدمات ویژه ای برای حمل بار شما داده شود ( مثلا بار شما حیوان زنده و یا بار فاسد شدنی و یا جنازه و تابوت باشد) .

با توجه به کلیۀ قوانین و موارد ذکر شده؛ پیش از انجام امور گمرکی به کلیۀ اطلاعات گمرکی، تعرفه‌ها و براورد هزینه‌ها دقت کرده و سپس سعی بر تعیین ارزش قیمت کالا از اروپا کنید زیرا که بعضاً عدم تمهیدات اندیشه شده سبب بر هم زدن کلیۀ امور خواهد شد.